Admission Essay เรียงความสมัครเรียนต่อ สำคัญขนาดไหน?

https://www.pwktranslation.com/2018/06/importance-admission-essay.html

Admission Essays เรียงความสมัครเรียนต่อ มีความสำคัญที่คุณอาจคาดไม่ถึงเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็น Admission Essay เรียงความเรียนต่อประเภทใด (Statement of Purpos(SOP), Personal Sttatement(PS), Motivation letter, Study Plan) เรียงความเรียนต่อของคุณมีความสำคัญและมีผลอย่างมากในการสมัครเข้าเรียน เพราะเป็นปัจจัยหลักที่สถาบันใช้พิจารณาคุณสมบัติผู้สมัคร โดยเรียงความเรียนต่อของคุณเป็นบ่งบอกคุณสมบัติต่อไปนี้Admission Essay เรียงความสมัครเรียน บ่งบอกทัศนคติของผู้สมัครซึ่งสำคัญมากกับการประเมินว่าผู้สมัครมีความเห็น อย่างไรในประเด็นต่างๆ ทั้งที่เกี่ยวข้องโดยตรงและโดยอ้อมกับสาขาที่เลือกเรียนAdmission Essay เรียงความสมัครเรียน บ่งบอกว่าผู้สมัครเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตรขนาดไหนAdmission Committee กรรมการผู้อ่านสามารถประเมินได้ว่าผู้สมัครเข้าใจจุดประสงค์และเนื้อหาหลักสูตรที่สมัครขนาดไหน แสดงให้เห็นการเตรียมตัวของผู้สมัครในการศึกษาหาข้อมูล เป็นการสร้างความแน่ใจให้กรรมการได้ทางหนึ่งว่าคุณคือ “หนึ่งในผู้สมัครที่เข้าใจหลักสูตร”Admission Essay เรียงความสมัครเรียน บ่งบอกความแน่วแน่ ตั้งใจของผู้สมัครการเขียนเรียงความเรียนต่อ สามารถแสดงให้เห็นถึง ความจริงจัง ตั้งใจของผู้สมัครได้ ไม่ว่าจะเป็นความเรียบร้อยในตัวงานเขียน สามารถอธิบายแผนการเรียน บทบาทการเป็นนักศึกษาที่ดีได้อย่างดี ชัดเจน แสดงถึงการเตรียมตัวอย่างดีด้านเอกสาร และความตั้งใจของผู้สมัคร

Admission Essay เรียงความสมัครเรียนต่อบ่งบอกแผนในอนาคตของคุณสถาบันย่อมอยากทราบเสมอว่าเป้าหมายอนาคตของคุณคืออะไร สัมพันธ์กับเป้าหมายของหลักสูตรหรือไม่ หรือบางสถาบันอาจจะมองไปถึงเรื่องการสร้างเครือข่าย (Connection) กับศิษย์เก่าหลังสำเร็จการศึกษา ดังนั้นบางครั้งเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ก็เป็นตัวดึงดูดให้สถาบันสนใจคุณ หรือในกรณีปริญญาเอก Ph.D อันนี้ยิ่งต้องชัดเจน ทั้งในการอธิบายแรงจูงใจที่นำไปสู่โครงการวิจัยที่สนใจ

Admission Essay เรียงความช่วยบ่งบอกความสามารถทางภาษาของผู้สมัครนอกจากคะแนนภาษา TOEFL IELTS GMAT SAT ACT ฯลฯ เรียงความเรียนต่อนี่แหละคือตัววัดความสามารถทางภาษาชั้นดี ความสามารถทางภาษาไม่ได้หมายความว่าคุณต้องเขียนภาษาได้สวยงาม หรูหรา ระดับเชคสเปียร์ แต่หมายถึงความสามารถในการสื่อสารได้อย่างชัดเจนถึงสิ่งที่คุณต้องการแน่นอน ความสำคัญของเรียงความเรียนต่อ อาจะเป็นตัวตัดสินโอกาสในการเข้าศึกษาในหลักสูตรและสถาบันที่คุณต้องการได้เลยทีเดียว ไม่ใช่ว่าคุณมีโปรไฟล์ดี คะแนนภาษาเลิศแล้วจะผ่านฉลุยทุก Admission ดังนั้นเราควรเตรียมการเขียน Admission essay ให้พร้อมที่สุด โดย “การเริ่มต้น”ให้เร็วที่สุด เริ่มนึก เริ่มคิดเรื่องราว วางแผน วางโครงเรื่อง และลงมือเขียน เพราะเมื่อเขียนเสร็จคุณจะต้องแก้ไขอีกหลายรอบทีเดียว(นี่ไม่ใช่คำขู่นะ แต่เขาทำกันแบบนี้จริงๆ)สิ่งสำคัญของ Admission essay อีกหนึ่งอย่าง คือ ถ้าหากเราได้มีโอกาสเข้าสัมภาษณ์ เรียงความของคุณจะเป็นประเด็นในการพูดคุยระหว่างกรรมการกับคุณแน่นอน เพราะฉะนั้นข้อมูลทั้งหมดที่ใส่ในงานเขียน ต้องอิงตามความจริง มีความซื่อสัตย์ และสะท้อนความเป็นเราให้มากที่สุด

เรียบเรียงและหาข้อมูลโดย PWK Translation (All rights reserved)

แหล่งที่มา essayedge.com / ucas.com

ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญเรื่อง Admission Essays เรียงความเรียนต่อทุกประเภท

Ad phrasesPWK Translation | รับแปลเอกสาร เขียนบทความ เรียงความ Resume สมัครงาน SOPเรียนต่อ

รับแปลงาน แปลภาษา แปลเอกสาร รับเขียนบทความ เรียงความ วิชาการ SEO เขียนประวัติ Resume CV สมัครงาน จดหมาย Cover letter Statement of Purpose (SOP) LOR Study Plan เรียงความเรียนต่อ อังกฤษ ไทย ฝรั่งเศส English Thai French