จดหมาย Letter of Recommendation (LOR) หรือ Letter of References คืออะไร

https://www.pwktranslation.com/2018/06/letter-of-recommendation-lor-Reference.htmlLetter of Recommendation (LOR) หรือ Letter of References จดหมายแนะนำ คืออะไรLetter of Recommendation หรือ Recommendation letter คำแปลคือ “จดหมายแนะนำตัว” และเรามักเรียกกันสั้นๆ อย่างติดปากว่า LOR แอล โอ อาร์ ซึ่งมาจาก (L)etter (O)f (R)ecommendation นั่นเอง ในการสมัครเรียนต่อทั้งในและต่างประเทศสถาบัน มหาวิทยาลัยมักจะขอจดหมายดังกล่าว 1-3 ฉบับ แล้วแต่หลักสูตรและสถาบัน บางสถาบันอาจจะเรียก LOR ว่า Reference หรือ Reference letter

จุดประสงค์ของ LORLetter of Recommendation (LOR) หรือ Letter of Reference คือจดหมายที่ผู้เขียน เขียนเพื่อบอกความสัมพันธ์ ความสามารถ บุคลิก ลักษณะ ทั้งในด้านการทำงาน ความสำเร็จในโครงการต่างๆ หรือชีวิต อุปนิสัยส่วนตัวของผู้สมัคร โดยอาจมีวิธีนำเสนอในหลายแง่มุม ซึ่งโดยปกติ LOR จะช่วยสนับสนุนโปรไฟล์ผู้สมัคร ให้องค์กรหรือสถาบันมองเห็นจุดแข็งผู้สมัครมากขึ้น อาจทำให้ผู้สมัครประสบความสำเร็จในการสมัครนั้นๆ ได้เลยทีเดียวในบางครั้งจดหมาย LOR ก็มีเนื้อหาที่ซ่อนอยู่เช่น บางครั้งผู้สมัครอาจจะเลือกผู้เขียนที่มีชื่อเสียงหรือมีอิทธิพลต่อสถาบันหรือองค์กรที่สมัคร เพื่อเพิ่มความน่าสนใจและน่าเชื่อถือให้ตัวเอง ซึ่งบางครั้งก็ช่วยได้ แต่หลายๆ ครั้ง ผลก็ไม่เป็นเช่นนั้น ดังนั้น เลือกคนที่จะเขียนจดหมาย LOR ให้คุณให้ดีและถูกต้อง

การจัดวาง รูปแบบของจดหมายแนะนำLOR (FORMAT)จริงๆ แล้วรูปแบบจดหมาย LOR ไม่มีรูปแบบตายตัว รูปแบบมาตรฐานในแต่ละภูมิภาคของโลกก็อาจจะต่างกัน เช่น การเขียน LOR สมัครสถาบันทางฝั่งจีน ไต้หวัน ก็ย่อมมีความแตกต่างจาก LOR ในฝั่ง US หรือ ยุโรป ทั้งนี้ ในปัจจุบัน องค์กรและสถาบันนานาชาติ ให้ความสำคัญกับรูปแบบ (FORMAT) น้อยกว่าเนื้อหาที่อยู่ในจดหมายเสมอจดหมาย LOR เนื้อหาต้องโดนต้องถ่ายทอด ระบุคุณสมบัติของผู้สมัครให้สอดคล้องกับหลักสูตร ตำแหน่งงาน ที่สมัคร เน้นตัวอย่างความสำเร็จที่โดดเด่นที่สอดคล้องกับที่องค์กรหรือสถาบันต้องการจริงๆ บางคนเขียนจดหมาย LOR โดยเน้นความยาวอย่างเดียว และเนื้อหาเป็นแบบทั่วไปที่แทบไม่ได้สนับสนุนทำให้ผู้สมัครดูดีขึ้นมาเลย ถ้าเป็นไปได้ผู้สมัครควรคุยกับผู้เขียนให้ดี ถึงประเด็นที่ต้องการจะสื่อจริงๆ ควรย้ำเตือนเกี่ยวกับ เหตุการณ์สำคัญที่ทำร่วมกัน เพื่อให้ผู้เขียนมีจุดยืนที่ชัดเจนเกี่ยวกับเราในตอนหน้าจะนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับ LOR ให้ละเอียดและเข้มข้นมากขึ้น ได้แก่

องค์ประกอบในจดหมายแนะนำ LOR แบบลงรายละเอียด


วิธีการเลือกคนที่จะเขียนจดหมาย LOR ให้เรา


ความสำคัญของจดหมายแนะนำ


เทคนิค จุดสำคัญและข้อควรระวังในการเขียนจดหมาย


วิธีการขอบุคคลให้เขียนจดหมายแนะนำให้เรา และวิธีการพูดคุยรายละเอียด


ณ ตอนนี้ เราลองดูตัวอย่าง Letter of Recommendation (LOR) หรือจดหมายแนะนำ Letter of Reference(ขอแนะนำก่อนว่า จดหมายตัวอย่างแต่ละฉบับถูกออกแบบมาให้ใช้สำหรับเฉพาะตำแหน่งและบุคคล ไม่ควรคัดลอกเนื้อหาหรือประโยคจากจากจดหมายเหล่านี้เพื่อนำไปใช้สมัครจริง เดี๋ยวจะหาว่าไม่เตือนนะจ๊ะ)Ad phrasesPWK Translation | รับแปลเอกสาร เขียนบทความ เรียงความ Resume สมัครงาน SOPเรียนต่อ

รับแปลงาน แปลภาษา แปลเอกสาร รับเขียนบทความ เรียงความ วิชาการ SEO เขียนประวัติ Resume CV สมัครงาน จดหมาย Cover letter Statement of Purpose (SOP) LOR Study Plan เรียงความเรียนต่อ อังกฤษ ไทย ฝรั่งเศส English Thai French