http://bit.ly/2N6VVMq

ควรเขียนอะไรใน LOR องค์ประกอบ จดหมายแนะนำ Letter of Recommendation/ Reference ควรเขียนอะไรใน LOR – ไม่ว่าในการสมัครเรียนต่อหรือสมัครงาน เอกสารหนึ่งที่่เราควรเตรียมพร้อมเอาไว้คือ Letter of Recommendation หรือ Reference (จดหมายแนะนำ จดหมายรับรอง LOR) ในตอนที่แล้วเราได้แนะนำเบื้องต้นไปแล้วว่า LOR คืออะไร แบบย่อๆ อีกครั้ง จดหมายแนะนำหรือจดหมายรับรอง คือการเขียนจดหมายโดยบุคคลที่ 3 โดยเขียนนำเสนอคุณสมบัติ ลักษณะบุคคลิก นิสัย ความตั้งใจ ผลงาน หรือจุดเด่นตัวผู้สมัคร (สมัครงานหรือสมัครเรียน) ให้เหมาะกับตำแหน่งงานหรือหลักสูตรที่สมัครเรียน ในตอนนี้เราจะมาเริ่มลงรายละเอียดถึงเรื่อง องค์ประกอบของจดหมาย LOR ว่าควรเขียนอะไร ควรมีเนื้อหาแบบไหน องค์ประกอบสำคัญของ LOR 1.เริ่มเรื่องด้วย ข้อมูลผู้เขียน แน่นอนว่าคณะกรรมการการคัดเลือกหรือฝ่ายบุคคลต้องการทราบข้อมูลผู้เขียนจดหมาย อันได้แก่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่งงาน หน่วยงาน บริษัทหรือองค์กรความสัมพันธ์ของผู้เขียนจดหมายกับตัวผู้สมัคร ที่ติดต่อ(เบอร์โทร อีเมล หรือที่อยู่)...Read MoreThe post ควรเขียนอะไรใน LOR จดหมาย Letter of Recomendation / Reference appeared first on PWK Translation.